donderdag 2 juli 2015

LEVE DE VAKANTIE !!!De klasdeur hebben we achter ons dichtgetrokken.
Het voorbije schooljaar werd er heel wat gewerkt en beleefd in onze klas.
De laatste schooldag ging vlug voorbij. We vierden nog enkelen die jarig zijn in de vakantie,
we poetsten de banken en stoelen, we verlootten enkele werkjes van het voorbije schooljaar
(tekeningen van de kamers van de zeeklassen, groepswerk reclameslogans, foto's zeeklas en
de grote poster met de talenten van de klasgenoten). Daarna vertelden we nog  over onze vakantieplannen. Op het einde van de voormiddag verzamelden we op de speelplaats. Juf Gerda zorgde voor vrolijke dansmuziek en we sloten het schooljaar af met het "vliegerlied".

Heel veel kinderen hadden ook een cadeautje  of een attentie voor mij meegebracht. Dat is natuurlijk heel lief. Dank je wel daarvoor!!

Ik wens iedereen een leuke en zonnige vakantie. De start ervan is alvast super!
STRATENLOOP KERMIS

Op de foto : alle deelnemers van onze klas.

Senna behaalde de derde plaats op de 550 m en Hanne D. was het eerste meisje bij dezelfde
loopafstand. Zij kregen een beker.

Een dikke proficiat voor  al deze sportievelingen!!!